Välkommen
Här finns möjlighet att titta närmare på de produkter vi
saluför. Vi presenterar även vår Megabusa. De produkter vi saluför använder vi självklart själva i bilen. Om ni har några funderingar om produkterna eller bilen så kontakta oss gärna.

Welcome
On this site can you look into the products that we trade. You can also see our Megabusa. The products we trade, we natural use in our car . This site will mainly be in Swedish, but we have some hopes that in time it will be more and more in English. If you have any questions about the products or the car, please don´t hesitate to contact us.

B6 Screamer
B6 Screamer är en väldigt nätt stol.
Med en bredd på endast 40cm så är den troligen den utrymmessnålaste
FIA-godkända stolen på marknaden.